Danish

 

Den Danske Sang

Der er et Yndigt Land (A Lovely Land is Ours)

The National Anthem of Denmark

Lyrics: Adam Oehlenschläger written in 1819
Music: Hans Ernst Krøyer written in 1835

Der er et yndigt land,
Det står med brede bøge
Nær salten østerstrand;

Det bugter sig i bakke, dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Frejas sal.

Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå

English Translation 

A lovely land is ours
With beeches green about her
Encircled by the sea

Her hills and vales are manifold
Her name, of old, is Denmark
And she is Freya’s home.

Our old Denmark shall endure,
as long as the beech reflects
its top in the blue wave.

source: http://www.lyricsondemand.com/miscellaneouslyrics/nationalanthemslyrics/denmarknationalanthemlyrics.html

Pronunciation Guides

How To Speak Danish | Pronunciation 1: Vowel Sounds

How To Speak Danish | Pronunciation 2: Vowels

How to Speak Danish | Pronunciation 3: Consonants

Songs From Past Seasons

Blomstre som en Rosengård

Melody: J. P. E. Hartmann
Lyrics: N. F. S. Grundtvig

Listen to this on Spotify (for Spotify members — free to sign up)

Blomstre som en rosengård skal de øde vange,
blomstre i et gyldenår under fuglesange,
mødes skal i stråledans Libanons og Karmels glans,
Sarons yndigheder.

Herren kommer, Gud med os, troen på ham bier,
byde skal han fjenden trods, som sit folks befrier;
alt betales på ét bræt: fjenden sker sin fulde ret,
folket dobbelt nåde.

Skæres for den sorte stær skal da øjne mange,
døde øren, fjern og nær, høre frydesange,
som en hind da springer halt, stammer, som for målløs gjaldt,
løfter klart sin stemme.

Så i Herrens helligdom grant Esajas spå’de,
tiden randt, og dagen kom med Guds lys og nåde,
med den Guds og Davids søn, som gør end, i lys og løn,
paradis af ørke.

Ære med vor høje drot, med hans Ånd tillige!
Sammen de gør alting godt i vort Himmerige,
døve, selv på gravsens bred, øren får at høre med,
stummes læber sjunge.

Højt bebude gyldenår glade nytårssange;
Blomstre som en rosengård skal de øde vange,
mødes skal i stråledans Libanons og Karmels glans,
Sarons yndigheder!

Nu Vil Vi Sjunge og Vaere Glad

Melody: Th. Laub
Lyrics: Nicolaus Herman & C.J. Brandt

Listen to this on Spotify (for Spotify members — free to sign up)

Nu vil vi sjunge og være glad
i Jesu Kristi navn!
Guds Søn er født i Betlehems stad,
os alle til glæde og gavn.

Han steg fra tronen i Himmerig
og blev et barn på jord;
for os han daled så nederlig,
hans kærlighed var så stor.

Han verden skabte til sit behag
og styrer alt deri,
han føder den liden fugl hver dag,
som flyver i luften fri.

Han ligger nu ved sin moders bryst,
så spæd i ringe bo,
Guds engle ser på ham deres lyst,
hvem ville ej være fro!

Ham vil vi synge vor julesang,
og er den så kun svag,
det er dog vort hjertes efterklang
af engelens bud i dag.

Se Dig ud en Sommerdag

Lyrics: Jeppe Aakjær, 1904
Melody: Carl Nielsen, 1917

Se dig ud en sommerdag,
når de bønder tromler:
Land æfor og by æbag,
lærkesang og humler,
byg i skred og bær i blost,
barneleg om frønnet post,
rugens dræ med duft af most
i drift om brede gårde!

Danmark er et lidet land,
strakt fra nord til sønder,
har dog brød til alle mand,
købstadfolk som bønder.
Rugen med det svulne knæ
vokser langt i bakkens læ,
humlekop og pæretræ
får sol mod hvide gavle.

Færgen med det brede bryst,
klædt i stål og plade,
pløjer vej fra kyst til kyst
over bælters flade.
Kobberspir og tag af tegl
ser sig selv i havets spejl,
langvejs ude hvide sejl
mod grønne øer bovner.

Toget stønner tungt af sted,
højt sig rugen løfter,
plagen står ved vangeled,
slår sig løs og snøfter.
Hyrden kobler sine kø’r,
aftensuk i siv og rør,
fra den åbne smededør
går lange skumrings-gnister.

Slider byen, danske mand,
alt for stærkt din trøje,
tag et mål af Danmarks land
fra dets egne høje:
Synet, fjernt af banker lukt,
bliver frit mod bælt og bugt
stemningsfyldt som hejreflugt
om kvæld, når sol går under.