Swedish

 

Gubben Noak

Sopranos/Altos Only for the AUSS National Convention — Chicago, IL

I denna ljuva sommartid

Sopranos/Altos Only for the AUSS National Convention — Chicago, IL

Dans på logen

Sopranos/Altos Only for the AUSS National Convention — Chicago, IL

Morgonen

Sopranos/Altos Only for the AUSS National Convention — Chicago, IL

Island

by Henrik Möller — Tenors/Basses Only for the AUSS National Convention — Chicago, IL

Nå Skruva Fiolen

by CM Bellman — Tenors/Basses Only for the AUSS National Convention — Chicago, IL

Norrland

by Wilhelm Stenhammar — Tenors/Basses Only for the AUSS National Convention — Chicago, IL

Vals i Valparaiso

by Evert Taube — Tenors/Basses Only for the AUSS National Convention — Chicago, IL

Domaredansen

Nu vilja vi begynna en domaredans,
Medan domaren själv är hemma
Alla de som i domaredansen gå
Deras hjärtan de skola brinna!
Alla säga de: hå, hå, hå!
Alla säga de: nå, nå, nå!
Har du drömt om din käresta i natt,
skall du mot ljuset le. (Repeated)

Gabriellas Sång

Hälsa Dem Därhemma

Körtrall

Vårvindar Friska

Du Gamla, du Fria
Ye Free, Ancient Country

The National Anthem of Sweden

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära;
din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

English Translation 1

Ye free, ancient country
Ye high mountained north
Ye silent and free
and so delightful
We greet you as loveliest
land upon earth
Your shining sun, your sky
Your pastures green
Your shining sun, your sky
Your pastures green

You rest on your memories
of days great and past
When all round the world
your name was honoured
I know that you’ll always remain
the way you were
In my own Nordic land
I’ll live forever
In my own Nordic land
I’ll live forever

English Translation 2

Thou ancient, thou free, thou mountainous north
Thou quiet, thou joyful [and] fair!
I greet thee, most beautiful land upon earth,
Thy sun, Thy sky, Thy meadows green.
Thy sun, Thy sky, Thy meadows green.

Thou art enthroned upon memories of great olden days,
When honored thy name flew across the earth,
I know that thou art and wilt remain what thou wast,
Yes, I want to live, I want to die in the North.
Yes, I want to live, I want to die in the North.

See also translation by Vance Sele here.

source: http://www.lyricsondemand.com/miscellaneouslyrics/nationalanthemslyrics/swedennationalanthemlyrics.html

Ja må du leva!

The Swedish Birthday Song

Ja, må du leva!
Ja, må du leva!
Ja, må du leva uti hundrade år!
Javisst ska du leva!
Javisst ska du leva!
Javisst ska du leva uti hundrade år!

Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

In English

Yes, may you live!
Yes, may you live!
Yes, may you live for a hundred years!
Of course you will live!
Of course you will live!
Of course you will live for a hundred years!

Hurray! Hurray! Hurray! Hurray!

Pronunciation Guide

Vowels

Consonants

Songs From Past Seasons


Note: Not our arrangement, but helpful with pronunciation!

När Det Lider Mot Jul

Music: Ruben Liljefors
Lyrics: Jeanna Oterdahl

Translation: Susie Winn

Listen to this on Spotify (for Spotify members — free to sign up)

Det strålar en stjärna förunderligt blid,
There beams a star marvelously gentle,
i öster på himlen hon står.
to the east in the sky she stands.
Hon lyst över världenes oro och strid
She shone over the world’s turmoil and strife
i nära två tusende år.
for nearly two thousand years.
När dagen blir mörk och när snön faller vit,
When the day turns dark and when the snow falls white,
då skrider hon närmre, då kommer hon hit
then she advances closer, then she comes here
och då vet man, att snart är det jul.
and then you know, soon it is Christmas
Ty julen är härlig för stora och små,
For Christmas is lovely for big and small,
är glädje och ljuvaste frid,
it’s happiness and sweetest peace,
är klappar och julgran och ringdans också,
it’s gifts and Christmas tree and circle dance also,
är lycka oändligen blid,
it’s happiness infinitely gentle,
är ljus, allas ögon då stråla som bäst,
it’s light, everyone’s eyes shine best then,
och stjärnorna tindra som mest
and the stars twinkle the most
och där ljuset är där är det jul.
and where the light is, there it is Christmas

Nigare Polska

Translation: Susie Winn

Hej tomtegubbar, stån i ringen
Hello old elf men, stand in the ring
och låt oss lustiga vara!
and let us be merry!
Hej tomtegubbar, stån i ringen
Hello old elf men, stand in the ring
och låt oss lustiga vara!
and let us be merry!
En liten tid
A little while
vi leva här
we’ve lived here
med mycken möda
with lots of toil
och stort besvär.
and great difficulties.

Sankta Lucia

Translation: Susie Winn

Natten går tunga fjät
The night goes with heavy footsteps,
rund gård och stuva;
around yard and house.
Kring jord, som sol förlät,
Around earth that the sun left,
skuggorna ruva.
the shadows brood.
Då i vårt mörka hus,
Then in our dark house,
stiger med tända ljus,
steps with lighted candles
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Saint Lucia, Saint Lucia.

Natten går stor och stum
The night was great and mute,
nu hör det svingar
now hear, it swings
i alla tysta rum
in all the silent rooms,
sus som av vingar.
rustling as of wings.
Se, på vår tröskel står
Look, on our doorstep stands,
vitklädd med ljus i hår
white-clad with candles in hair
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Saint Lucia, Saint Lucia.

Mörkret ska flykta snart
The darkness shall flee soon,
ur jordens dalar
from the earth’s valleys,
så hon ett underbart
so she speaks
ord till oss talar.
a wonderful word to us.
Dagen ska åter ny
The day shall return anew,
stiga ur rosig sky
rise from the rosy sky.
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Saint Lucia, Saint Lucia.

Det Finns En Väg Till Himmelen
There Is a Road to Heaven

Helan Går

Sommarpsalm

Svenska Psalmboken 201
Text: Carl David af Wirsén
Musik: Waldemar Åhlén

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtes-ängar;
Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

Sin lycka och sin sommar-ro de yra fåglar prisa;
Ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa.
En hymn går opp med fröjd och hopp från deras glada kväden
från blommorna och träden

Men Du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder,
Giv, att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder,
Allt kött är hö, och blomstren dö och tiden allt fördriver
blott Herrens ord förbliver.

Välkommen Till Göteborg

Majsång (Sköna maj, välkommen)

Lyrics: Johan Ludvig Runeberg (1870)
Melody: Lars Magnus Béen

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning;

jord och skyar stamma
kärlek och förtjusning;
sorgen flyr för våren,
glädje ler ur tåren,

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning;

Nu ur lundens sköte
och ur blommans knopp
stiga dig till möte
glada offer opp.

Blott ditt lov de susa,
dessa rosenhäckar,
till din ära brusa
våra silverbäckar,

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning;

Hor! med tacksam tunga
tusen fåglar sjunga
liksom vi:
liksom vi:
Välkommen, sköna maj!
Välkommen, sköna maj!